کوتاهی بند زیر زبان

کوتاهی بند زیر زبان

کوتاهی بند زیر زبان ( فرنولوم زبانی) کوتاهی بند زیر زبان که به “آنکیلوگلوسیا” نیز معروف است، زمانی اتفاق می‌افتد که فرنولوم زبان (قسمتی که ... ادامه مطلب