کاردرمانی در گیلن باره ؛ اهداف و روند مداخلات کاردرمانی

کاردرمانی در گیلن باره نقش بسیار مهمی بین سایر تیم توانبخشی و درمان ایفا میکند. کاردرمانگر در کلینیک کاردرمانی خیابان دماوند تهران جهت درمان سندرم … ادامه خواندن کاردرمانی در گیلن باره ؛ اهداف و روند مداخلات کاردرمانیادامه مطلب